X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 12:49

گزارش کار آزمایش وسائل اندازه گیری دبی

موضوع :

آزمایشگاه مکانیک سیالاتآزمایش وسائل اندازه گیری دبی

فایل word قابل ویرایش 

هدف آزمایش :

آشنایی با روش های متداول اندازه گیری شدت جریان یا دبی در لوله ها

تئوری آزمایش :

در دستگاه ها و سیستم های مختلف اعم ازباز و بسته  که به نوعی با جریان سیال در ارتباط هستند، عموما˝ لازم است که میزان سیال عبوری از یک محل اندازه گیری شود. اندازه گیری میزان جریان آب، نفت و گاز در لوله ها یا کانال ها را می توان به عنوان نمونه های بارز برشمرد.

   روش های متنوعی جهت اندازه گیری شدت جریان سیال یا دبی وجود دارد. شاید بتوان گفت که ساده ترین راه اندازه گیری دبی، سنجش حجم یا وزن سیال عبوری در مدت زمان مشخص است که روش اول را دبی سنجی حجمی و روش دوم را دبی سنجی وزنی می نامیم. 

. در دبی سنج های حجمی و وزنی مدت زمان لازم برای پر شدن ظرفی با حجم یا وزن مشخص اندازه گیری می شود و با استفاده از روابط زیر میزان دبی محاسبه می شود :

رابطه دبی جریان

در روابط فوق، t زمان پر شدن ظرف، V حجم سیال پرشده داخل ظرف، w وزن سیال پر شده داخل ظرف و ρ وزن مخصوص سیال و Q دبی جریان می باشد.

   در این آزمایش با پنج وسیله مختلف اندازه گیری شدت جریان در لوله ها آشنا می شویم. این وسایل عبارتند از: ونتوری متر، پخش کننده (Diffuser) یا بازشدگی، روزنه (Orifice)، زانویی یا خم (Bend or Elbow)، و دوارسنج (Rotameter). در شکل (1)  مشخصات وسیله آزمایشی به صورت شماتیک ارائه گردیده است.

وسیله اندازه گیری شدت جریان

روش انجام آزمایش :

1- قبل از شروع آزمایش و اندازه گیری دقت کنید که هیچ حباب هوایی در داخل دستگاه آزمایش و پیزومترها نباشد. در صورت وجود حباب، شیرهای ابتدا و انتهای دستگاه را کاملا˝ باز کنید تا حباب ها به همراه جریان خارج شوند. همچنین می توان با بازکردن پیچ بالای پیزومترها حباب ها را خارج کرد. جهت تسریع در خروج حباب ها به آرامی ضرباتی با انگشت به قسمت های مختلف دستگاه بزنید.

2- پس از آماده شدن، پمپ دستگاه را روشن کرده و شیر دو طرف را کاملا˝ باز می کنیم و برای دبی حداکثر ارتفاع آب در پیزومترهای A تا I ( شکل1 ) و ارتفاع مخروط دوارسنج ( یعنی ارتفاع سطح بالای مخروط ) را قرائت نموده، یادداشت می کنیم. ارتفاع آب در کلیه پیزومترها باید در محدوده مدرج شده واقع شوند. دبی جریان را به طریقه حجمی نیز اندازه می گیریم. ( توسط میز آزمایشگاهی )

تعداد صفحات : 12خرید و دانلود گزارش کار آزمایش وسائل اندازه گیری دبی